Tonda - smajlíkTonda Kozák


Studuju.cz

Español

Spolčo Holice

Můj názor

... aneb co se nevejde do jednoho statusu na Facebook.

Jak napsat anglickou (opinion) essay

Publikováno: 6. 1. 2015

Pravidla pro psaní anglické opinion essay jsou podobná těm, která bychom měli dodržovat při tvorbě naší české úvahy.

Za prvé: ujasněte si, o čem budete psát. Může vám pomoci osnova popřípadě myšlenková mapa. Pěkný článek o osnově je na HelpForEnglish. Text musí být promyšlený a smysluplně na sebe navazovat, neskákat z jednoho tématu na druhé a zpět.

Přehledně čleňte do odstavců. Esey by se měla skládat z:

Obsahová část se skládá z několika odstavců. Platí zásada - 1 informace -> 1 odstavec, který nesmí být moc dlouhý, ani moc krátký. Více o dělení na odstavce si můžete přečíst opět na HelpForEnglish. Na začátku odstavce by měla být věta, která prozradí, čemu se budeme dále věnovat. Nejprve uveďte svůj názor, poté jej rozviňte a podpořte argumenty.

Při psaní je dobré využívat následující fráze:

Moje názory

 • In my opinion...
 • In my view...
 • I think...
 • Personally, I think...
 • Personally speaking
 • I (firmly) believe that...
 • I feel very strongly that...
 • To my mind...
 • I (completely) agree/disagree with/that...
 • It seems to me that...
 • As I see it
 • It can be argued that...
 • It is hard to deny that...

Fakta

 • It is a fact that...
 • It is widely known that...
 • There is/are definitely...
 • It is true that...
 • It is clear that...

Odvolání se na jiné lidi

 • Many people say
 • Many people believe that...
 • Some people argue that...

Důvody a řešení

 • This is because...
 • As a result, ...
 • Since
 • Therefore... - Proto, z tohoto důvodu
 • My main reason is...
 • Another reason is...
 • For this reason
 • Consequently - proto, tudíž, následkem toho

Doplnění informace

 • What's more, ...
 • In addition, ...
 • Furthermore, ... - navíc, kromě toho
 • Moreover, ... - navíc, kromě toho
 • Too
 • As well
 • Also
 • Besides ... - navíc, kromě toho

Napojování informací

 • Firstly
 • First of all
 • In the first place
 • Secondly
 • Thirdly
 • Finally
 • On the whole = Generally speaking
 • Unfortunately = Sadly
 • Except for = Apart from
 • Of course = Obviously
 • In fact = Actually

Opačný názor, rozpor

 • However - nicméně
 • Nevertheless - nicméně
 • Whereas - kdežto, zatímco
 • But
 • Although - ačkoli, i když, přestože
 • Even though - ačkoli
 • On the other hand
 • Despite - navzdory
 • In spite of - navzdory
 • In contrast
 • However, some people argue that...
 • Other people take the opposite view and claim that...

Udání příkladu

 • For instance
 • For example
 • Such as
 • Like

Výhody/nevýhody

 • One (dis)advantage of...
 • Another (dis)advantage of...
 • A futher (dis)advantage
 • Another drawback - Další nevýhoda
 • The main (dis)advantage of...
 • Another point in its favour - další bod v jeho prospěch

Závěr

 • To sum up, ...
 • To summarise...
 • In summary...
 • Taking everything into account/consideration...
 • All things considered...
 • To conclude, ...
 • In conclusion, ...
 • It is clear that ...

Více informací na:

Prezentace o opinion essay: http://www.slideshare.net/aponce4/an-opinion-essay-presentation

PDF dokument o opinion essay: www.eoioviedo.org/anacarmen/opinion/opinion.pdf


Pokud se Vám článek líbil, můžete mě podpořit tím, že o něm řeknete svým přátelům nebo ho budete například sdílet na Facebooku.


Seznam všech názorů

Komentáře

Nový komentář