Tonda - smajlíkTonda Kozák


Studuju.cz

Español

Spolčo Holice

Můj názor

... aneb co se nevejde do jednoho statusu na Facebook.

QGIS - úprava polygonů

Publikováno: 11. 11. 2014

V tomto návodu si ukážeme, jak editovat polygony, obdobný princip užijete i při úpravě linií a bodů. Předpokládá se, že jste si přečetli návod na tvorbu mapy.

Návod je psán pro program QGIS verze 2.2.0.

Panely

Nejdříve se přesvědčíme, že máme zobrazeny všechny lišty, které budeme potřebovat:

Pokud nám nějaká lišta schází, zobrazí se: Zobrazit > Nástrojové lišty > (lišta)

Před úpravou

Nahrajeme si vrstvy, které budeme editovat.

Upozornění: všechny změny, které provedeme, se uloží do zdrojového souboru. Proto si vytvoříme kopii.

Abychom uchránili originální data, klikneme pravým tlačítkem na vrstvu a vybereme Uložit jako… Otevře se nám okno:

Klikneme na tlačítko Procházet a zvolíme název pro nový soubor. Dále zaškrtneme volbu Přidat uložený soubor do mapy. Můžeme nastavit i další vlastnosti souboru a klikneme na OK. V panelu Vrstvy se nám zobrazí nově uložená vrstva, nyní můžeme tu starou odstranit (pravé tlačítko – Odstranit), abychom omylem neupravovali originál.

Editace

Kliknutím na tužku zapneme editace právě aktivní vrstvy:

V mapě se nám objeví uzly, které můžeme editovat.

Tvorba nového prvku

Nakreslíme obrys, kliknutím se utvoří lomový bod. Kliknutím pravým tlačítkem se výsledný polygon uloží – otevřete se okno s atributy nového prvku, vyplníme je a klikneme na OK.

Posun prvku

Stiskneme tlačítko nad prvkem a tahem posuneme.

Editace uzlů

Uzly jsou body, ve kterých se linie lomí.

Kliknutím na obrys prvku aktivujeme body k editaci toho konkrétního prvku. Body se změní z křížků na čtverečky.

Stisknutím tlačítka nad bodem a tahem, můžeme posunout bod.

Stisknutím myši nad linií mezi body a tažením, přesouváme linii mezi body.

Kliknutím na bod jej aktivujeme – zmodrá. Stisknutím klávesy DELETE bod smažeme.

Poklikáním na linii vytvoříme nový bod.

Pokud stiskneme tlačítko mimo linii a táhneme, obdélníkovým výběrem můžeme aktivovat více bodů najednou.

Smazání prvku

Nejprve musíme prvek aktivovat nějakým nástrojem z lišty Atributy, například tímto:

Vybraný prvek zežloutne. Kliknutím na ikonku Smazat vybrané můžeme prvky mazat.

Kopírování

Posledními třemi ikonkami v této liště můžeme prvky kopírovat. Kopírované prvky musíme nejdříve vybrat nástrojem z lišty Atributy.

Pokročilá editace

S pomocí lišty Pokročilá digitalizace můžeme provádět složitější operace.

U většiny nástrojů platí, že musíme nejprve vybrat prvek, se kterým chceme pracovat.

Funkce

 1. Krok zpět
 2. Krok znovu
 3. Otáčení prvku
 4. Přesun prvku
 5. Vyříznutí otvoru v prvku
 6. Přidání části k již existujícímu prvku (například pokud máme stát, jehož část je na ostrově)
 7. Fill ring – moc nevím, k čemu je dobrý
 8. Smazání otvoru z funkce 5 – pro smazání je nutné kliknout na obrys mazaného prvku
 9. Smazání části z funkce 6 – pro smazání je opět nutné kliknout na obrys
 10. Změnit tvar prvků – nakreslíme novou hranici a kliknutím pravím tlačítkem ji potvrdíme – musíme kliknout na původní linii obrysu, přesně.
 11. Odsazení křivky – používá se pro linie
 12. Rozdělení objektu – nakreslíme dělící linii a pravým tlačítkem potvrdíme (nesmíme skončit s kreslením v půlce prvku, ale přetáhnout klidně můžeme)
 13. Split parts – netuším
 14. Sloučení prvků – nejdříve je třeba vybrat aspoň 2 prvky, které chceme sloučit. Pokud používáme nástroj Vybrat jeden prvek, můžeme jich označit víc, když přidržíme klávesu CTRL
 15. Sloučit atributy – podobné, jako předchozí, ale sloučí se jen vlastnosti prvků a ony samotné zůstanou rozděleny.

  Pokud se Vám článek líbil, můžete mě podpořit tím, že o něm řeknete svým přátelům nebo ho budete například sdílet na Facebooku.


  Seznam všech názorů